GHANAIAN STUDENTS (Freshers) GHANAIAN STUDENTS (Continuing) INTERNATIONAL STUDENTS (Freshers) INTERNATIONAL STUDENTS (Continuing)

Tuition (per semester)

GH¢4205 GH¢4205 $3905 $3905
Registration GH¢45 GH¢45 $25 $25

IT User

Fees

GH¢75 GH¢75 $50 $50

SRC

Dues

GH¢10 GH¢10 $7 $7
Matriculation GH¢50 - $20 -
Souvenir GH¢50 - $20 -

Medical

Care

GH¢75 GH¢50 $50 $30
TOTAL GH¢4510 GH¢4385 $4077 $4022